Teknik Kurul

▪ Teknik Kurul: TBF Ana Statüsü m.17 ve TBF Atanan Kurullar Talimatına göre, TBF Başkanının önerisi üzerine TBF Yönetim Kurulu tarafından atanan kurulun görevleri şunlardır:  

 • Federasyonun yetkili organlarının Federasyon Ana Statüsünde belirtilen görev ve yetkileriyle ilgili olarak kendisine havale edilen işleri yapmak
 • Federasyon ile kulüp, Federasyon ile hakem, Sporcu, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör idareci ve benzeri spor elemanları ve kulüpler arasında teknik iş birliğini sağlamak
 • Teknik konularda saptanan temel ilkeler çerçevesinde kısa ve uzun dönem planlamalar yapmak,
 • Eğitim Kurulu ile iş birliği içerisinde briç sporunun yurt geneline yayılması için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak ve bu çalışmaları teknik açıdan desteklemek,
 • Milli takımda ülkemizi temsil edecek sporcuların belirlenmesi ve kamp programlarının düzenlenmesi
 • Milli takım müsabakaları öncesinde yapılan seçme ve performans değerlendirme kamplarına katılan sporcular hakkında değerlendirme raporlarını Federasyon Yönetim Kurulu onayına sunmak,
 • Milli takım antrenörlerinin eğitilmesi, sınıflandırılması için çalışmalar yapmak
 • Milli takım antrenörü ve sporcularının eğitim faaliyetlerinin organizasyonlarıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, üniversiteler, spor kulüpleri ve benzeri sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak
 • Federasyon mevzuatı konusunda, talimat kapsamındaki Federasyon yetkili kurulları ile spor elemanlarına dönük eğitim, seminer ve benzeri çalışmaları belirlenen yer ve tarihlerde teknik açıdan destekleyerek organizasyonu sağlamak
 • Yapılacak tüm faaliyetler ve organizasyonlar konusunda Federasyon Yönetim Kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek
 • Başkan tarafından verilen ve mevzuattan kaynaklanan diğer işleri yapmak
Yusuf SOHTORİK BAŞKAN İstanbul
Hayri Hakan GÖKSU ÜYE Muğla
Kubilay Zafer ŞENGÜLER ÜYE Ankara
Bayram Taylan ALAÇAM ÜYE Trabzon
Dr. İbrahim Ethem KEREM ÜYE Mersin
Ad Soyad Görev Konum