Sağlık Kurulu

▪ Sağlık Kurulu: TBF Ana Statüsü m.17 ve TBF Atanan Kurullar Talimatına göre, TBF Başkanının önerisi üzerine TBF Yönetim Kurulu tarafından atanan kurulun görevleri şunlardır:  

  • Sporcu, hakem ve antrenörlerinin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu sisteme bağlamak,
  • Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak
  • Müsabakalarda bulundurulacak sağlık araç ve gereçleri hakkında öneride bulunmak
  • Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programları hazırlamak
  • İlk yardım kurs ve seminerleri ile ilgili müfredat programını geliştirmek ve eğitim programlarını düzenlemek
  • Federasyon mevzuatı konusunda, talimat kapsamındaki Federasyon yetkilileri, kuralları ile spor elemanlarına dönük eğitim, seminer ve benzeri çalışmalar yapmak
  • Başkan tarafından verilen ve mevzuattan kaynaklanan diğer işleri yapmak
Prof.Dr. Mert ÖZCAN BAŞKAN Edirne
Dr. Bora ER ÜYE Tekirdağ
Dr. Aslı ACAR ÜYE İzmir
Dr. Mert BİLGEN ÜYE İzmir
Dr. Raci KÖPRÜLÜ ÜYE İzmir
Ad Soyad Görev Konum