Merkez Hakem Kurulu

▪ Merkez Hakem Kurulu: TBF Ana Statüsü m.17 ve TBF Briç Hakem Talimatına göre görevlendirilen ve Federasyon Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hareket eden Kurulun görevleri şunlardır: 

 • Dünya Briç Federasyonu, Avrupa Briç Ligi ve Federasyonun üyesi olduğu diğer uluslararası kuruluşların turnuva direktörlüğü, hakemlik ve apel komiteleri ile ilgili uygulama ve kurallarını, bu konularda kullanılacak her türlü yazılı ve görsel materyali ve kaynakları takip ederek Federasyon yönetim kurulunu ve ilgili tüm tarafları bilgilendirmek, izlenecek yol hakkında görüş bildirmek ve/veya gerekli kararları almak
 • Uluslararası hakem ve gözlemcilik seminerleri düzenlemek, uygun durumlarda bu alanlarla ilgili akredite sınavlar yapmak
 • Hakemlerin uluslararası faaliyetlere katılımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, gerekli yazışmaları yapmak, uluslararası hakem veya uluslararası turnuva direktörü statüsündeki hakemler hakkındaki gelişmeleri takip etmek
 • Hakem sınıflamalarını, sınıflamalar arasındaki geçiş, yükselme, görevlendirme, performans değerlendirme, eğitim, sınav, usul ve yöntemlerini belirlemek, bu gerçekleştirmek ve sonuçlarını izleyerek değerlendirmek
 • Eğitim ve sınıflama yükselmeleri ile ilgili kurs, seminer, sınav ve performans değerlendirme sonuçlarına uygun olarak yükselme ve lisans işlemlerini yürütmek
 • Hakemleri görevlendirmek veya görevden almak
 • Gözlemcileri belirlemek ve hakemleri denetlemek
 • Hakemlerinin yazılı ve sözlü taleplerini değerlendirerek, karara bağlamak
 • Görev alanına giren görevlendirme, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yazılı olarak yapılmasını sağlamak ve değerlendirmeleri düzenli olarak her sezon sonunda Federasyon yönetim kuruluna bildirmek
 • Ulusal yarışmalarda verilen apel komitesi kararlarını ve diğer yarışmalarda itiraz edilen ve kesinleşen kararları kayıt altına almak, Disiplin Talimatına göre suç sayılan eylem ve davranışlar yönünden hakemler hakkındaki şikayetleri incelemek, gerektiğinde ilgili talimatlarda belirtilen yöntemleri takip ederek soruşturma yapmak ve değerlendirmelerini Federasyon yönetim kuruluna bildirmek, • Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve bilgi formlarını hazırlamak,
 • İl ve bölge yarışmalarında oluşturulan apel komitelerinin kararlarına yapılan itirazları inceleyerek kesin olarak karara bağlamak
 • Gerekli gördüğü yarışmalara merkez hakem kurulu üyelerinden oluşan apel komitesi tayin etmek,
 • İl ve bölge temsilcilerinden gelen talepleri değerlendirerek uygun faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek
 • Federasyonun diğer kurulları ile işbirliği yaparak planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Yarışmalarda uygulanacak olan briç kuralları, kısıtlanan sistem veya anlaşmalar ve apel komitelerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili çalışmalar yapmak
Ad Soyad Görev Konum
Esat Murat MOLVA BAŞKAN Ankara
Merih DİKBAŞ SEKRETER Ankara
Levent ÖZGÜL ÜYE Ankara
Kubilay Zafer ŞENGÜLER ÜYE Ankara
FatmaAhu ZOBU APEL İstanbul
Enver KÖKSOY APEL Ankara
Mehmet Gökhan YILMAZ APEL İstanbul
Hüseyin Kerem AVCIOĞLU APEL İstanbul
Reşit Murat ERKEL APEL İstanbul
Mustafa Nezih KUBAÇ APEL İstanbul
Zeki UÇUM APEL İzmir