Hukuk Kurulu

▪ Hukuk Kurulu: TBF Ana Statüsü m.17 ve TBF Atanan Kurullar Talimatına göre, TBF Başkanının önerisi üzerine TBF Yönetim Kurulu tarafından atanan kurulun görevleri şunlardır:  

  • Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu ile diğer kurullardan verilecek hukuki konularda görüş bildirmek
  • Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek hukuk davaları ve diğer davalarda Federasyonun hak ve çıkarlarını korumak
  • Federasyon tarafından çıkarılacak statü, talimat, sözleşme, genelge ve benzeri mevzuat taslaklarını hazırlamak
  • Başkan tarafından verilen ve mevzuattan kaynaklanan diğer işleri yapmak
Av. Uğur ÇELİKBAŞ BAŞKAN Balıkesir
Av. Burak BAŞKAN ÜYE İstanbul
Av. Haluk İsmet KÖYMEN ÜYE İzmir
Av. Arif Yavuz OĞUZER ÜYE Yalova
Av. Recep KÖKEN ÜYE İzmir
Ad Soyad Görev Konum