Eğitim Kurulu

Eğitim Kurulu: TBF Ana Statüsü m.17 ve TBF Atanan Kurullar Talimatına göre, TBF Başkanının önerisi üzerine TBF Yönetim Kurulu tarafından atanan ve görevine giren konularda inceleme yaparak, görüş bildiren kurulun görevleri şunlardır:  

  • Federasyonun yetkili organlarının Federasyon Ana Statüsünde belirtilen görev ve yetkileriyle ilgili olarak kendisine havale edilen işleri yapmak
  • Federasyon ile kulüp, Federasyon ile hakem, Sporcu, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör idareci ve benzeri spor elemanları ve kulüpler arasında eğitim ile ilgili ilkeleri saptamak
  • Saptanan temel ilkeler çerçevesinde kısa ve uzun dönem planlar yapmak
  • Hazırlanan planlar doğrultusunda kurs, seminer ve benzeri eğitim çalışmalarının açılmasına karar vermek, bununla ilgili çalışmalar için alt kurullar oluşturarak organizasyonlar ve vize işlemleri için alınacak ücretleri belirleyip Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak
  • Eğitim faaliyetlerinin organizasyonlarıyla ilgili olarak Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Spor Kulüpleri ve benzeri sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak
  • Eğitim konusunda Federasyon Yönetim Kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek
  • Başkan tarafından verilen ve mevzuattan kaynaklanan diğer işleri yapmak
Prof. Dr. Şevket Alper KOÇ BAŞKAN Kocaeli
Prof. Dr. Okan ZABUNOĞLU ÜYE Ankara
İrfan DOĞAN ÜYE Ankara
Cengiz ŞEKER ÜYE Mersin
Sinan TATLICIOĞLU ÜYE İstanbul
Ad Soyad Görev Konum