Disiplin Kurulu Kararları

Disiplin Kurulu Kararları

Türkiye Briç Federasyonu Disiplin Kurulu kararları ile cezalı durumda olan sporcular aşağıdaki listede bulunmaktadır. Burada yayınlanan kararlar tebliğ niteliğinde olup kararların belirtilen şekil ve sürede uygulanmasında ceza alan kişiler, briç kulüpleri, briç yarışma veya etkinliklerinin düzenlenmesinde yetkili kişiler ve görevli hakemler sorumludur.

Adı ve Soyadı Ceza Süresi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Karar
Naim AYDIN 1 AY 26.07.2023 26.08.2023 Şikayetli 063260 MP numaralı Naim AYDIN' ın TBF Disiplin Talimatının 8/8 maddesi uyarınca 1 ay süre ile hak mahrumiyetine, kararın tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde Gençlik ve Sppr Bakanlığı Tahkim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 02.06.2023
Meltem SERDAOĞLU 3 Ay 26.07.2023 26.10.2023 Şikayetli 340709 MP numaralı Meltem SERDAOĞLU' nun TBF Disiplin Talimatının 8/7 maddesi uyarınca 3 ay süre ile hak mahruimyetine, kararın tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.