Dış İlişkiler Kurulu

▪ Dış İlişkiler Kurulu: TBF Ana Statüsü m.17 ve TBF Atanan Kurullar Talimatına göre, TBF Başkanının önerisi üzerine TBF Yönetim Kurulu tarafından atanan kurulun görevleri şunlardır:  

  • Yurtdışındaki sportif gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek
  • Yabancı ülkelerdeki sportif gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak
  • Uluslararası Federasyonun izni ile Uluslararası kurs, seminer ve spor organizasyonların düzenlemek • Uluslararası Federasyon mevzuatı konusunda, talimat kapsamındaki Federasyon yetkilileri, kurulları ile spor elemanlarına dönük eğitim, seminer ve benzeri çalışmalar yapmak
  • Federasyon Başkanı tarafından verilen ve mevzuattan kaynaklanan diğer işleri yapmak
Esat Murat MOLVA BAŞKAN Ankara
Sevinç ATAY ÜYE İstanbul
Ataman AYDOĞDU ÜYE Ankara
Berk Can ÖZEN ÜYE Ankara
Mehmet Levent ERGEN ÜYE Ankara
İsmail Tolga ERGEN ÜYE Ankara
Ad Soyad Görev Konum