Briç Kulüplerinin Dikkatine

2024 yılında yapılacak olan faaliyetlere katılacak olan kulüplerin, başvuru dilekçelerinin ekinde, “2024 yılında briç branşında Türkiye Briç Federasyonu tarafından yapılacak olan faaliyetlere katılınmasına ve branş sorumlusunun …… TC kimlik numaralı ….. …..’ın olmasına” şeklinde aldığı Kulüp Yönetim Kurulu kararının onaylı bir örneğini ve Kulüp Bilgi Formunu kaşeli ve imzalı olarak Federasyona göndermesi gerekmektedir. Bu işlemi tamamlayan kulüplerin Federasyonumuzca vizeleri yapılacak, işlemi tamamlamayan kulüpler briç faaliyetlerine katılamayacaklardır. Vize talebinde bulunan kulübün vize işleminin yapılabilmesi için; Federasyona, 31.01.2024 tarihi öncesinde borcunun bulunmaması da gerekir. Mevcut kulüplerin cari dökümü; 01.02.2024 tarihinde işlenerek, 02.02.2024 tarihinde mail olarak gönderilerek mutabakat talep edilecektir.

2024 yılında düzenli turnuva düzenleyerek Masterpoint vermek isteyen kulüplerin ayrıca, “2024 yılında briç branşında düzenli olarak antrenman turnuvaları yapılmasına, bu turnuvaların direktörünün ….. TC kimlik numaralı …… …..’ın olmasına, kulüp masterpoint sorumlusunun …… TC kimlik numaralı …… …….’ın olmasına, mali işlemler sorumlusunun ….. TC kimlik numaralı ….. ……’ın olmasına ve WhatsApp iletişim sorumlusunun …… TC kimlik numaralı …… ……’ın olmasına, federasyonun yaptığı mali ve idari düzenlemelerin kabul edilerek yetkililer tarafından işlemlerin takip edilmesine” şeklinde YK kararı alıp, bu sorumluları Kulüp Bilgi Formunda belirterek, onaylı Kulüp YK kararı örneğini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Bir kişiye birden fazla konuda yetki verilebilir. Bu işlemi tamamlayan kulüplerin masterpoint girişleri açılacaktır.

Bu bilgiler ışığında federasyonda işlemler 16.02.2024 tarihi itibariyle şu şekilde yürütülecektir:

Kulüp Bilgi Formu ve Kulüp YK kararının onaylı örneği Federasyona ulaşan ve gerekli şartları sağlayan kulüplerin spor bilgi sistemi üzerinden vizeleri yapılacaktır. Vizesi yapılan kulüpler federasyonun kulüpler sayfasına tanımlanacaktır.  

Formda MP sorumlusu, WhatsApp sorumlusu ve Mali İşler Sorumlusu belirtilmemiş ve buna ilişkin yukarıda belirtildiği şekilde Kulüp YK kararı alınarak Federasyona gönderilmemiş Kulüplerin masterpoint yetkileri açılmayacaktır. Herhangi bir zamanda Kulüp Bilgi Formunda ayrıca MP sorumlusu ve WhatsApp sorumlusunun da belirtilip ve buna ilişkin Kulüp YK kararı örneğinin de Federasyona ulaşması durumunda, ilgili kulübün Masterpoint sisteminde MP verme yetkisi açılacak; WhatsApp iletişim sorumlusu federasyonun oluşturduğu gruba dahil edilecektir. Bu grubun içerisinde federasyonun görevlendirdiği yetkili, masterpoint sorumlusu/ları ve kulüplerin iletişim sorumluları yer alacaktır.  WhatsApp grubunda yapılan bilgilendirmeler grupta yer alan kişileri ve sorumlusu oldukları kulübü bağlayacaktır.