Ayni Yardım Duyurusu

Federasyonumuz; 03.07.2021 tarihinden 31.08.2023 tarihine kadar, 10 ile 100 adet arasında simultane turnuva düzenleyen kulüplere 64 adet, 100 adet ve üzerinde simultane turnuva düzenleyen kulüplere 96 adet olmak üzere deste yardımı yapma kararı almıştır. Yardımların yapılabilmesi için kulüplerin ayni yardım başvuru formunu doldurarak, kulüp yetkilisinin ıslak imzası ile mühürlü/kaşeli olarak 10.10.2023 tarihine kadar federasyona posta veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Başvurular sonrasında yapılacak kontrollerde kulüp tescilleri devam eden kulüplere; ayni yardımlar, cumhuriyet ikili turnuvasında formda belirtilen kişilere imza karşılığı teslim edilecektir.

Kulüplerin pandemi sonrasında yaptıkları simultane turnuva sayılarını gösteren liste ektedir. Listedeki bilgiler ile ilgili itirazlar info@tbricfed.org.tr adresine yapılabilir.