2023 Yılı Vize Ücretlerinin Artışı ile İlgili Bilgilendirme

14 Aralık 2019 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği’ ne göre hazırlanan federasyon talimatlarında vize bedellerinin; her yıl devletin belirleyeceği dayanak noktası ile ilişkilendirilecek şekilde kısa sürede hazırlanması Gençlik Spor Müdürlüğü’nce talep edilmiştir. (Örneğin; asgari ücret’in …. katı, Aylık kadro derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı’nın …. katı) Bunun neticesinde; dönemin vize bedeline uygun olarak, bireysel vize için Aylık kadro derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı’nın 1,5 katı ve kulüp vizesi için Aylık kadro derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı’nın 3 katı talimatta yer almıştır.

2022 yılı başında, sporcularımızın; kulüp vizesinden ayrıldıkları durumda 1(bir) sezon bekleme zorunlulukları bulunması sebebiyle yaşanacak sorunları çözmek için yeniden talimat değişikliğine gidilirken, İl/İlçe Spor Müdürlüklerinin 2(iki) farklı fiyatlandırma nedeniyle yaşadığı problemlerin de çözülmesi için, bireysel ve kulüp vizesi eşitlenerek Aylık kadro derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı’nın 2 katı olarak (o tarihteki karşılığı olan değer 126TL’dir ) düzenleme yapılmıştır.

2022 yılında yukarda detayları açıklandığı üzere talimat değişikliği yapıldıktan sonra ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle TBMM ek bütçe yapma kararı almıştır. Ek bütçede (H) cetvelinde değişiklik yapılarak Aylık kadro derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı önce 63 TL’den 102 TL’ye yükseltilmiştir. Benzer şekilde en son 2023 yılı Merkezi Bütçesinde de bu bedel, bu sefer 203 TL’ye çıkarılmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuz da yeni yıl vize ücretlerini keyfi olarak belirlememiş, yürürlükte olan talimatname uyarınca belli bir formül ile ortaya 406.-TL’lik ücret çıkmıştır.  Sporcu Lisans Talimatnamemizde bir değişiklik olmadan TBF yönetiminin buna müdahale etmesi maalesef mümkün değildir.

TBMM’de bütçe kabul edilince; bu yüksek öngörülemez artış, yönetimimizde de rahatsızlık yaratmış ve çözüm arayışlarına girişilmiştir.

Bildiğiniz gibi son 2 yıldır vize işlemleri Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. TBF sadece sistemden vize yaptıran sporcularını öğrenmektedir.

Çözüm arayışında GSM’ye ilk sorumuz “sistem sadece ilan edilmiş talimat uyarınca 406.-TL ödeme ile vize yapılmasına izin veriyor, o zaman sporcularımız 406 TL ödesin biz daha sonra onlara geri ödeme yapıp makul bir miktara indirilmesini sağlayabilir miyiz, buna imkan tanır mısınız” oldu. Ancak bu isteğimiz kesin bir dille kabul görmemiş, mevzuata aykırı davranmış olacağımız tarafımıza bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz acilen toplanarak ilan edilmiş Sporcu lisans, vize ve transfer talimatının vize ücretleri ile ilgili kısmında değişiklik yapılmasına dair yeni bir düzenleme hazırlayarak   Gençlik ve Spor Bakanlığının onayına sunulmuştur.

ESKİ ŞEKLİONAYA SUNULAN ŞEKLİ
Ek 4- VİZE İŞLEMİ ÜCRETİ            
Federasyonumuz bünyesindeki sporcunun vize işleminden aşağıda belirtilen ücretler alınacaktır:

Ferdi Sporcu: Aylık Kadro Derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı x 2

Kulüp Sporcusu: Aylık Kadro Derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı x 2

Engelli Sporcu: Aylık Kadro Derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı x 0.30

16-25 yaş arası sporcu: Aylık Kadro Derecesi 1-4 olan Memur ve Hizmetli Günlük Harcırahı x 0.25  
Ek 4- VİZE İŞLEMİ ÜCRETİ
Federasyonumuz bünyesindeki sporcuların vize işlemlerinden aşağıda belirtilen ücretler alınır:

Ferdi Sporcu: 250.-TL

Kulüp Sporcusu: 250.-TL

Engelli Sporcu: 40.-TL

16-25 yaş arası sporcu: 30.-TL

16 Yaşın altındaki sporculardan vize ücreti alınmaz.

Yukarıdaki ücretler 1 (Bir) Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olup, takip eden her sezon başında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE enflasyon oranına göre artırılarak, yukarıya doğru yuvarlanır.  

Bu değişiklik ancak Bakanlık onayı ve Bakanlık internet sitesinde yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu dönem zarfında 406.-TL yatırarak faaliyetlerimize katılacak olan sporcularımıza, bir nebze destek olmak adına turnuva ücretlerimize düşünülen zamlar yapılmamış 2022 yılı fiyatlandırmaları ile devam edilmesi kararı alınmıştır.

Saygılarımızla

Türkiye Briç Federasyonu